LESSONS

ชั้นเรียนที่ 1

พูนศักดิ์ จตุระบุล หรือ ออฟ BIG ASS Rockband

แนะนำ GOOD HOPE Music Academy


ชั้นเรียนที่ 2

รัฐ พิฆาตไพรี หรือ รัฐ TATTOO COLOUR

สอนการประพันธ์ทำนอง


ชั้นเรียนที่ 3

โดย เหนือวงศ์ ต่ายประยูร หรือ เหนือวงศ์ Mango Team

สอนแนวคิดหลักของเพลง


ชั้นเรียนที่ 4

โดย รังสรรค์ ปัญญาใจ หรือ บิว Lemon soup

สอนพื้นฐานการประพันธ์เนื้อเพลง


ชั้นเรียนที่ 5

โดย ประภพ ชมถาวร หรือ กอล์ฟ superbaker

สอนกลวิธีการประพันธ์เนื้อเพลง


ชั้นเรียนที่ 6

โดย บดินทร์ เจริญราษฎร์ เป้ Mild Band

สอนการประพันธ์เนื้อเพลง


ชั้นเรียนที่ 7

โดย เจตมนต์ มละโยธา หรือ เจ Penguin Villa

สอนการเรียบเรียงดนตรี


ชั้นเรียนที่ 8

โดย ประทีป สิริอิสสระนันท์ หรือ โฟร์ 25hours

สอนการเรียบเรียงรายละเอียดดนตรี


ชั้นเรียนที่ 9

โดย แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ หรือ โซ่ ETC.

สอนการเรียบเรียงร่วมกับวง


ชั้นเรียนที่ 10

โดย อัครชนช์ ราชปันดิ หรือ ฟุ้ง BetterWeather

สอนการบันทึกเสียง


ชั้นเรียนที่ 11

โดย จักรพันธ์ บุณยะมัต หรือ เย่ SLUR

สอนการทำตัวอย่างเพลง


ชั้นเรียนที่ 12

โดย ธารณ ลิปตพัลลภ หรือ แทน Lipta

สอนการตั้งวง


ชั้นเรียนที่ 13

โดย รัชกร อุดมธนาวัฒน์ หรือ แชมป์ Tabasco's

สอนการทำวงดนตรีอิสระ


ชั้นเรียนที่ 11

โดย จรัญ แก้วเจริญชัย หรือ คาวบอย

สอนการสร้างความบันเทิง


ชั้นเรียนที่ 15

โดย ชาครีย์ ลาภบุญเรือง หรือ เท็น Musketeers

สอนวิถีชีวิตนักดนตรี