ชั้นเรียนที่ 1

แนะนำ GOOD HOPE Music Academy

โดย พูนศักดิ์ จตุระบุล หรือ
ออฟ BIG ASS Rockband