ชั้นเรียนที่ 11

สอนการทำตัวอย่างเพลง

โดย จักรพันธ์ บุณยะมัต หรือ
เย่ SLUR