ชั้นเรียนที่ 12

สอนการตั้งวง

โดย ธารณ ลิปตพัลลภ หรือ
แทน Lipta