ชั้นเรียนที่ 13

สอนการทำวงดนตรีอิสระ

โดย รัชกร อุดมธนาวัฒน์ หรือ
แชมป์ Tabasco's