ชั้นเรียนที่ 14

สอนการสร้างความบันเทิง

โดย จรัญ แก้วเจริญชัย หรือ
คาวบอย