ชั้นเรียนที่ 2

สอนการประพันธ์ทำนอง

โดย รัฐ พิฆาตไพรี หรือ
รัฐ TATTOO COLOUR