ชั้นเรียนที่ 4

สอนพื้นฐานการประพันธ์เนื้อเพลง

โดย รังสรรค์ ปัญญาใจ หรือ
บิว Lemon soup หรือ