ชั้นเรียนที่ 9

สอนการเรียบเรียงร่วมกับวง

โดย แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ หรือ
โซ่ ETC.